Greg Brejden - Prvi deo

Šaman je na obali odabrao da vidi novi put i kroz kolektivnu rezonancu, drugi su izvukli korist iz njegovog iskustva, to je lepota holograma. Ako imamo određeni obrazac, na primer, obrazac pahulje, koja je cela i kompletna sama za sebe, a u isto vreme je i deo neke veće pahulje, koja je takođe deo još veće pahulje… I u svakom od ovih obrazaca nalazi se jedan maleni, zašiljeni vrh pahulje. Kada bi otkinuli taj vrh, on bi prestao da postoji u bilo kojem obrascu tih pahuljica. To je ta lepota holograma. Ako se promena desi na nekom mestu, ona se automatski ogleda kroz ceo sistem.

Šta to predstavlja za nas:

Evo nas, na ivici novog milenijuma, stvaramo nove načine reagovanja na život. Živeli smo u svetu dva kontrastna principa, gde smo sudili, ubijali, plašili se, mrzeli, i oduvek smo imali alate koji bi nam pomogli da se izdignemo iznad te osude, mržnje, straha i ubijanja. Svaki put kada neka individua izabere novi način da odgovori, izabere nešto drugo od mržnje, nešto drugo od ‘moralno’ zaslužene kazne, što je veoma snažno u našoj kulturi, ako uradiš nešto moraš platiti cenu za to, i to nije pravi put, ili krivi put, nije dobro ili loše, već samo način, određena staza, put, a pored toga postoji višlji put. Svaki put kada individua izabere taj put, ona olakšava taj izbor svakom sledećem. Dakle, zapitajmo se da li želimo da u ovaj novi milenijum ponesemo mržnju, osudu, ratovanja i ubijanja, ili biramo mir, oprost, saosećanje i ljubav, odajući poštu svoj različitosti koja nas je dovela do ove tačke. Mržnja, ubijanje, osuda, bes, ratovi… Sve nam je to služilo da nas dovede na ovu stazu, i da upoznamo sebe da možemo biti i takvi, a sada smo pozvani da izlečimo tu stazu i da izaberemo nešto sasvim novo, radije nego da osuđujemo stazu i osećamo bes prema njoj, nego da krenemo napred, dalje. To je lepota holografskog modela svesti, i zbog toga postoji samo jedan, i svi zajedno prolazimo kroz ta vrata i niko nije ostavljen iza, i svako profitira sa svakim izborom koji načinimo, dok rađamo ovaj novi milenijum.

U proleće 1996. moja žena i ja smo imali priliku da vodimo jednu malu količinu ljudi u centralne planine Tibeta. Najvažniji razlog za mene, što smo otišli na taj put, je bio moj osećaj, radije moja sumnja, da možda njihova velika biblioteka sadrži pisana dokumenta i da možda manastiri tamošnjih monaha i monahinja čuvaju tradiciju kulture koja je postojala pre njih- stari Aseni.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4 Comments

 1. Goran

  Interesantna tema! Jos jedan dokaz da se od nas kriju veoma bitne i po zivot vazne uput,upozorenja.
  Velika hvala za ovaj prijevod.
  A gdje je ostalo?

 2. radaradmila

  Hala Vam sto ste nam omogucili da znamo da ova knjiga postoji. Gde se moze kupiti?

 3. Koliko mi znamo nema. Inače je ne bi prevodili.

Leave a Comment