Greg Brejden - Prvi deo

Španci su ostavili galije dalje od obale, i došli u manjim čamcima. Uspeli su nekako da se iskomuniciraju na neki način, i šaman ih je pitao: ‘Odakle ste vi upravo došli?’ Oni su tu već godinama, i nikada nisu videli ovakve ljude da dolaze na njihove obale, a španci su mu objasnili da su došli preko malenih čamaca, sa velikog broda sa drvenim veslima, koji je ukotven na horizontu okeana. Sveti čovek je gledao u pravcu u kojem su mu španci pokazivali brod, ali nije nikako uspevao da ga vidi. Međutim, brod je zaista bio tamo, ali je njegov obrazac bio toliko stran šamanu, da jednostavno nije imao smisla njegovom svesnom prepoznavanju. Jednostavno ga nije prepoznao.

Dok slušam ovu priču, uvek se zapitam, koliko se to puta desilo u našem svetu? U našim životima? Koliko puta se dogode stvari, tačno ispred našeg nosa , a mi ih ne dopuštamo jer nam nemaju smisla, u našem obrascu prepoznavanja.

Moguće je da postoji jedan apsolutno zaseban svet, a da ga mi nismo prepoznali jer to jednostavno ne dopuštamo.

Šaman je bio fasciniran činjenicom da su ti Španci došli od nečega što on nije bio u stanju da vidi. Radio je na tome, i konačno je rekao, da ako pogleda ka horizontu i začkilji na odgovarajući način, kutak njegovog oka je u stanju da vidi nešto na horizontu. I u samo nekoliko trenutaka, naučio je sebe, da vidi obrazac materije kakav nikad do sada nije video.To se sve desilo na obali, a nekoliko milja odatle nalazilo se njegovo selo, gde ljudi nisu imali to iskustvo koje je on imao. A za samo nekoliko dana, i oni su imali korist od šamanovog iskustva, i oni su onda mogli da vide šta se dešava na obali.

Kako li je to moguće? Oni nisu bili tu, na licu mesta sa šamanom, a opet su naučili iz njegovog iskustva. Termin koji se danas koristi za to je kolektivna rezonanca. To znači, da svaki put kada osoba odabere da reaguje na nov način, na izazove života, svaki put kada individua izabere novu opciju, ta osoba onda postaje živi most za sve ostale koji odaberu da prate stazu koju prati ta osoba. Ne radi se o nametanju volje, već o tome da je ta osoba koja je izabrala novi put, novi način, stvorila je obrazac nove mogućnosti, veoma blizu svesti svih onih koji izaberu da je prate, i taj obrazac postaje sve više dostupan sledećem, i sledećem, i sledećem…

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4 Comments

 1. Goran

  Interesantna tema! Jos jedan dokaz da se od nas kriju veoma bitne i po zivot vazne uput,upozorenja.
  Velika hvala za ovaj prijevod.
  A gdje je ostalo?

 2. radaradmila

  Hala Vam sto ste nam omogucili da znamo da ova knjiga postoji. Gde se moze kupiti?

 3. Koliko mi znamo nema. Inače je ne bi prevodili.

Leave a Comment