Greg Brejden - Prvi deo

I po njihovim rečima, mi smo ta generacija. MI smo ti koji koračamo između svetova. Izbori koje praviš ovog trenutka ili afirmišu ili odbijaju život u tvom telu. Kao individua deo smo kolektivne svesti koju stvaramo upravo sada. To je veoma uzbudljivo!To otvara gigantski zrak novih mogućnosti, i u tom smislu, izgubljeni mod molitve naših predaka, postaje jedan od naših najvećih talenata, kao i izraz jednog od naših najvećih darova, poštujući jedno drugo u kreativnoj sili našeg vremena.

Često puta me ljudi pitaju za istu ovu temu samo u smislu Hrišćanske tradicije. U hrišćanskoj tradiciji je takođe ovaj trenutak u istoriji zabeležen, i ukazuje se na tradicije koje su bile pre Hrišćanstava, takozvane Esene (Essenes). Hrišćanstvo se fokusiralo na jedan aspekat Esenske tradicije i tokom vremena, kroz istoriju, kroz prevode spisa, i kroz one koji su se bavili tim radom, drugi aspekti Esenske tradicije su ostali tajna. Čak i u hrišćanskim školama misterije, oni se fokusiraju na ovaj period vremena u istoriji, i umesto da to predstave kao prozor mogućnosti, oni ga predstavljaju kao period velikog suda, period koga su mnogi ljudi počeli da se zaista plaše, umesto da prigrle taj period i požele mu dobrodošlicu. Ispitaćemo kako je tačno došlo do ovoga i zašto se to događa.

Mi živimo u veoma tehničkom sistemu verovanja, i na različite načine molitve gledamo kroz nauku. A sada naša sopstvena nauka svedoči događajima, meri informacije, poredi podatke silnih fenomena koji se upravo sada odigravaju pred našim očima. Nauka svedoči takvim fenomenima koji nikada ranije, u čitavoj ljudskoj istoriji nisu zabeleženi. I oni ne dolaze samo sa Zemlje, već i sa mesta od kojih se nismo nadali.

Kada pričamo o proročanstvima, ma koliko se razlikuju jedna od drugih, postoje određene oblasti u kojima se do tančina slažu i poklapaju u celosti. Sva proročanstva se slažu u jednom, a to je da će se Zemlja promeniti u ovom trenutku u istoriji, da se nešto dešava Zemlji u ovom trenutku. Takođe nam govore da su naša tela sastavljena od elemenata koji čine ovu Zemlju, i ako se Zemlja menja, mi se takođe moramo promeniti kako bi se prilagodili tim velikim promenama. Podsećaju nas da smo jedinstvo, unija sa tom misterioznom silom koju nazivamo ‘Duh’, kao i sa fizičkim svetom naših tela materijom.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4 Comments

 1. Goran

  Interesantna tema! Jos jedan dokaz da se od nas kriju veoma bitne i po zivot vazne uput,upozorenja.
  Velika hvala za ovaj prijevod.
  A gdje je ostalo?

 2. radaradmila

  Hala Vam sto ste nam omogucili da znamo da ova knjiga postoji. Gde se moze kupiti?

 3. Koliko mi znamo nema. Inače je ne bi prevodili.

Leave a Comment