Greg Brejden - Prvi deo

Prvi koji kaže da smo jedinstvo po prirodi, drugi nas podseća da se ta jedinstvena svest pomera kolektivno ka ovom retkom momentu u istoriji, treća nas podseća da imamo direktni pristum krativnim silama ovog sveta, dok poslednja sugeriše da je nauka saosećanja jedna od najdrevnijih nauka, koja nam dopušta da premostimo velike izazove naših života, sa veličanstvenošću. Dva od tih četiri stavki bih želeo još malo da proširim. Jedan od njih je onaj koji govori da je samo jedan od nas prisutan i da je naša svest hologram u prirodi. Izraz ‘hologram’ označava različite stvari različitim ljudima. Da li mi zaista razumemo u potpunosti sve implikacije toga šta znači živeti u hologramskoj svesti? Kada izgovorim reč ‘hologram’, šta podrazumevam pod tim?

Hologram je jednostavno jedan obrazac. Obrazac koji je ceo i kompletan sam za sebe, a u isto vreme je deo još većeg obrasca . Taj veći obrazac može biti nefizička energija, ili veoma fizička materija. Ćelije tvog tela su hologram po svojoj prirodi, jedna jedina ćelija poseduje sve moguće informacije da bi stvorila još jednu tebe.Znači ona je cela i kompletna sama za sebe, i deo je jednog još većeg obrasca koji nazivaš svoje telo.

Svest funkcioniše na sledeći način: Mi smo mnogi izrazi, individualni u jedinstvu svesti. To je lepota holograma. Bilo koje mesto u obrascu holograma gde napravimo i najmanju promenu, ona se reflektuje na preostali deo holograma. Ako napraviš makar jednu malenu promenu, ona se jednostavno prenese na čitav hologram.

Možda je dobar primer za to, priča iz španskih dnevnika, kada su istraživači dolazili u potrazi za novim predelima, u ove krajeve 1400.-1500. godine. Jedna od tih putanja, ih je odvela duž obale Južne Amerike, i španske galije koje su putovale, ponekad mesecima, čak i godinu dana, ukotvile su se da bi napunile rezerve hrane, na mestu gde nikada ranije nisu bile, gde su ih na obalama dočekali starosedeoci tih obala, koji do tada nikada ranije nisu videli bele ljude, niti zapadnjačku tehnologiju. Jedan od prvih ljudi koji ih je dočekao na obali bio je šaman, sveti čovek tog plemena.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4 Comments

  1. Goran

    Interesantna tema! Jos jedan dokaz da se od nas kriju veoma bitne i po zivot vazne uput,upozorenja.
    Velika hvala za ovaj prijevod.
    A gdje je ostalo?

  2. radaradmila

    Hala Vam sto ste nam omogucili da znamo da ova knjiga postoji. Gde se moze kupiti?

  3. Koliko mi znamo nema. Inače je ne bi prevodili.

Leave a Comment