Luiz L. Hej - Dopuštanje prosperiteta – drugi deo

Veoma cenim ono što si rekla, da ako ne možemo, ako nismo u stanju da kažemo da volimo sebe, da umesto toga kažemo “voljna sam da volim sebe”… To mi je mnogo olakšalo i pomoglo

Vrati se uvek u tačku, na mesto od kojeg možeš da započneš rad na sebi… Mesto gde ti je prijatno… Nemoj se prisiljavati. Što brže možeš dostići mesto u kome ti je prijatno da kažeš: ja volim sebe, to bolje, ali ako ne možeš, kaži: voljna sam da počnem… voljna sam da naučim… da mi se dopadaš… ako moraš baš tako daleko da odeš…

(smeh)

Izaberi neko prijatno mesto za tebe odakle možeš krenuti postepeno, i na kraju reći sebi: Volim te! Ti si divna! I da se zaista dobro osećaš dok to izgovaraš… Nekim ljudima je potrebno vremena za to, jer imamo dosta nagomilanih prepreka na putu… a kada jednom to prebrodimo i u stanju smo da tako nešto kažemo sebi, zapanjujuće je kakve nam se sve divne stvari počnu dešavati u životu… Samo, znaj da su to samo misli, a one se daju promeniti… Volim da radim sa ovako velikim grupama, jer mi pomažemo jedni drugima, jer mnoge stvari u nama lakše izađu na površinu i to inspiriše druge da se otvore i shvate gde su i oni sami možda zakočili. Kada promenimo svoje razmišljanje, način na koji razmišljamo, automatski menjamo svoju realnost.

Dakle, hajde da znamo neke divne stvari o sebi:

Otvorena sam i prijemčiva za nove ideje. Dopuštam da prosperitet uđe u moj život kao nikada do sad. Zaslužujem najbolje i voljna sam da prihvatim. Moj prihod se konstantno uvećava. Prebacujem se iz sirotinjskog razmišljanja u prosperitet. Volim sebe. Radujem se onome ko sam ja i znam da je život tu zbog mene, dajući mi sve ono što mi je potrebno. Idem sa uspeha na uspeh, sa radosti u radost… sa izobilja u izobilje. Jedno sam sa moći koja me je stvorila i iskazujem za sebe divotu koja jesam! Ja sam božanski, predivni izraz života! Ja sam otvorena i prijemčiva za svu dobrobit! I tako i jeste!

Hvala vam mnogo!

(aplauz)

Prvi deo ovog seminara se nalazi ovde.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Leave a Comment