Abraham-Hiks – čovekovo poimanje Boga

Kada čovek poima ono što je Bog – ili ono što čovek voli da naziva ‘Bogom’ –  on ga mora prevesti u format koji može razumeti. Međutim, ova Energija,  Izvor koga čovek naziva ‘Bog’, ne može biti kvalifikovana u ništa što čovek može razumeti. I dok čovek pokušava to da postigne, iskrivljenja su enormno velika.

 

Leave a Comment