Abraham-Hiks – večno evoluiramo

Vi ste prilagodljiva bića. I niste svršeni kao vrsta u vašoj evoluciji. Vi ste toliko neevoluirani koliko ćete biti i za narednih 2000 godina, ili milion godina od sada – baš kao relikvije koje iskopavate u praistorijskim pećinama. Vi… svi mi večno nastavljamo da evoluiramo.

 

 

Leave a Comment