Abraham-Hiks – Koje je su savršene godine?

Vi ste bića koja ste i nameravali da dođete ovde, da rastete, da se širite i menjate. Koje je su savršene godine za to? ‘Pa, to je doba kada sam konačno shvatila svoju slobodu, i konačno sam shvatila da sam slobodna da stvaram; to je doba kada sam na vrhuncu svoje lepote.’ A mi kažemo: po čijim standardima? Drugim rečima, ko odlučuje koje godine su ‘prave’ godine? I još kažemo, umesto da utvrđujete koje godine su savršene, bolje utvrdite koje je savršeno stanje bića – a onda otkrijte da savršeno stanje bića možete imati u bilo kom dobu vašeg života, nebitno koliko godina imate.

Leave a Comment