Verovanje

Verovanje je naš unutrašnji stav ili mišljenje o nečemu. Nastaje kao misao koju smo negde čuli i koja je bila dovoljno puta ponavljana, da je jednog trenutka postalo naše uverenje, verovanje. Kako je nastalo, tako može i da se promeni, procesom afirmacija ili samoposmatranjem. Čovek menjajući svoja verovanja pomera granice od nemogućeg do mogućeg!

Leci

Leave a Comment