Meditacija

Meditacija je svesno umirivanje tvoga uma, kako bi se susrela sa sobom. Kada se stopiš sa sobom uvek se osećaš savršeno dobro. Divno je osetiti Sopstvo i njegovu lekovitos. Njegovu prirodu potpune beznapornosti u bilo kojoj refleksiji osećaja ili mentalne slike. Meditacija nas dovodi do mudrosti i ljubavi, koje naše istinsko biće Jeste. Tada nam je dostupno i na raspolaganju, sve što smo oduvek hteli da pitamo ili da znamo, ili da spoznamo. Putem meditacije možemo da komuniciramosa svojim istinskim bićem. Meditacija je put do Sebe!

Leci

 

Leave a Comment