Vaš čitav koncept ‘uma’

Vaš čitav koncept ‘uma’ treba da se značajno proširi. O umu se više ne može misliti kao o nečemu što je ograničeno mozgom ili intelektom. On postoji u svakoj ćeliji našeg tela. Svaka misao koju mislimo ima biohemijski ekvivalent. Svaka emocija koju osetimo, takođe!

Kristjan Nortrap

photo by: anupjkat
photo by: anupjkat

Leave a Comment