Abraham-Hiks - Šta kada drugi ljudi ne odobravaju ono šta radimo?

Kako koristiti unutrašnji sistem navođenja

 

Pitanje za Abrahama: Šta kada se osećamo odlično dok mislimo na određene stvari, ali čim pomislimo šta drugi misle o tome, prestanemo da se osećamo tako dobro? Šta nam predlažeš?

Abraham: Nijedno drugo ljudsko biće zapravo ne zna vaše namere koje ste imali u sebi kada ste istupali u Ne-Fizičko. Oni nisu bili u vašim cipelama dok ste proživeli hiljade I hiljade interakcija koje ste iskusili, I oni nisu bili deo raketa želja koje ste lansirali dok ste živeli svoj život. Oni nemaju uvid u Vibraciono Skladište koje ste kreirali kroz vaše življenje života, I oni ne mogu osetiti harmoniju niti diskonekciju – dopuštanje ili otpor – koje vi osećate kroz vaše emocije.

Vaše pitanje je vrlo bitno jer kroz njega odlučujete koje svoje emocije da pratite i kojima da verujete: emocija koja vam prija, koja je došla kao odgovor na vaše lične misli u vezi vašeg ličnog iskustva, ili neprijatnoj emociji koja je došla kao odgovor zbog vaše svesnosti da to drugi ne odobravaju.

Vaš Emocionalni Sistem Navođenja

Ništa nije važnije nego da skontate I prepoznate postojanje vašeg emocionalnog sistema za navođenje I kako on funkcioniše, jer bez njega nemate konstantnu vodilju. Emocije koje osećate, u bilo kom trenutku, vam ukazuju na slaganje ili neslaganje koje imate sa vašim Izvorom u vezi misli koja je aktivna u vama u momentu date emocije. Ako to možete shvatiti kroz život, da I pre nego što ste ušli u ovo telo, a i od tog momenta na dalje, vaše Unutrašnje Biće postalo je Vibraciona gomila svega onoga što ste živeli I sada stoji kao Vibracioni ekvivalent svega onoga što je dobro – I ako onda možete razumeti kako vam vaše emocije daju feedback u vezi toga kako se vaša trenutna misao uklapa sa sve-znajućom, Čistom, Pozitivnom Energijom I njenom tačkom gledišta Izvora – tada I samo tada, možete u potpunsoti ceniti vaše emocije.

Izvor u vama 

Dakle, kada osetite negativnu emociju, to uvek znači da vaša trenutno aktivna misao nije u poravnanju sa znanjem Izvora. Drugim rečima, kada u sebi nađeš krivicu, kada odlučiš da si neprikladna ili da nisi vredna nečega, uvek ćeš osetiti negativnu emociju – jer Izvor u tebi, uvek oseća ljubav prema tebi. Kada ne odobravaš druge ljude, uvek ćeš osećati negativnu emociju – jer Izvor u tebi uvek voli druge ljude. Kad bi se setila da uvek kada osetiš negativnu emociju, to uvek znači da nisi u sporazumu sa Izvorom, onda namerno možeš preurediti svoje misli sve dok ne dođeš u poravnanje. To je način da efektivno koristiš svoj Sistem Navođenja.

Kada ljudi zamene ovaj veoma lični sistem navođenja sa pokušavanjem da modifikuju svoje ponašenje da bi zadovoljili druge ljude, veoma brzo otkriju neispravnost tog sistema navođenja I uskoro zateknu sebe u potpunoj zbunjenosti u vezi toga šta im je činiti. Mnogi ljudi su izgubili svesnu Konekciju sa njihovim sopstvenim Sistemom Navođenja, I umesto da namerno fokusiraju svoje misli na harmoniju I poravnanje sa svojim Izvorom I svojom Moći, I umesto da se postaraju da su uvek stabilno, korak u korak sa svojom jasnoćom, I ljubavlju I moći – oni svoju pažnju okrenu ka rezultatima onoga šta su oni I ljudi oko njih razmišljali. Drugim rečima oni vrednuju, preispituju, katalogiraju I sude rezultate Vibracionog stvaranja koje se dešava oko njih, stavljajući te rezultate u kategorije dobrog I lošeg, pravog ili pogrešnog. I u svim tim podacima oni izgube svoj put.

Kada ljudi zaborave da je ovo Univerzum koji je baziran na sistemu uključivanja, I da je Zakon Privlačenja menadžer koji uređuje svaki detalj svakog susreta koji se dogodi, oni se plaše nečega što je nemoguće: oni se plaše da neželjene stvari mogu nekako umetnuti same sebe u njihovo iskustvo. Ali kada se setite da u vaše iskustvo nikada ne dolazi ništa što je nepozvano, I da svaki poziv I onog željenog I onog neželjenog dolazi zato što ste vi sami dali značajnu količinu misli esenciji toga, onda možete početi da koristite sopstveni moćni Emocionalni Sistem Navođenja, sa sigurnošću da vi zaista sami kreirate sopstvenu realnost.

Kada bi ljudi jednostavno obraćali pažnju na harmoniju ili dishramoniju unutar samih sebe – koja im je ponuđenja u obliku pozitivne ili negativne emocije – bili bi u stanju da eliminišu preteški I nemogući zadatak pokušavanja da kontrolišu ponašanja drugih ljudi.

Namernim fokusom sopstvenih misli u smeru Šireg razumevanja, I prestanak uzaludnog trošenja vremena I novca na stvari koje ne možemo kontrolisati, nećete samo doći u poravnanje sa Izvorom, I osetiti olakšanje u svojim emocijama, već I sve željene stvari tada mogu doći do vas.

 

Leave a Comment