Vejn Dajer - Razmišljajte da biste stvarali

Evo mog omiljenog citata: Zakon plovnosti nije otkriven razmišljanjem o potopivosti stvari. Razmislite malo o ovoj obzervaciji velikog praktičara mentalne nauke ranog 20-og veka, Tomasa Trovarda. U ranim danima brodogradnje, brodovi su se pravili od drveta, a razlog tome bio je taj što drvo pluta po vodi a gvožđe tone. A ipak, danas su skoro svi brodovi ovog sveta napravljeni od gvožđa. Kako su ljudi počeli učiti o zakonu plovnosti, otkrili su da bilo šta može plutati ako je lakše od mase tečnosti koju potisne.

Ključna reč u Trovardovom citatu jeste ‘razmišljanjem’, ili o fokusu naših misli. Ne možet otkriti zakon ko-kreacije ako razmišljate o onome šta nedostaje. Ne možete otkriti moć buđenja ako razmišljate o stvarima koje još uvek spavaju. Tajna manifestovanja bilo čega što poželite jeste vaša voljnost I sposobnost da sebe poravnate tako da je vaš uutrašnji svet u harmoniji sa moći namere. Svaka moguća moderna prednost koju vidite I uzimate zdravo za gotovo je kreirana od strane nekog ko je razmišljao o onome što je nameravao da manifestuje.

Način da ustanovite svoj odnos sa Duhom I da pristupite moći ovog principa kreiranja jeste da konstantno zamišljate sebe okružene uslovima koje nameravate da manifestujete. Zabavljajte se razmišljanjem o ideji superiorne, beskrajne moći kreiranja rezultata koje želite. Ova moć je kreativna moć univerzuma.

Braća Rajt nisu razmišljala o ideji ostajanja na tlu. Aleksandar Graham Bel nije razmišljao o nekomunikaciji stvari. Tomas Edison nije razmišljao o tami stvari. U cilju da ideja zaplovi vašom realnošću, morate biti voljni da poverujete I promenite svoje razmišljanje u nevidljivo I dočekate se na noge, razmišljajući o onome šta želite umesto o onome šta nemate.

 

 

photo by: gamefan84
photo by: gamefan84

 

Leave a Comment