Stiv Čendler - Raspravljaj O Svojoj Tamnoj Strani

Negativno razmišljanje je nešto što svi praktikujemo. Razlika osobe koja je u osnovi optimistična, i osobe koja je na prvom mestu pesimistična, je ta, što optimista nauči da postane dobar pregovarač.

Jednom, kada postaneš temeljno svesna optimističkog efekta u svom životu , možeš da naučiš da debatuješ sa svojim pesimističnim mislima. Ako uhvatiš sebe kako brineš i razmišljaš negativno o nečemu, izgradi slučaj i za svoju optimističnu stranu. Pretvaraj se da si advokatkinja, čiji je zadatak da pesimisti u tebi, dokaže da nije u pravu.

Ako zaista želiš da otvoriš svoj život, postani optimista.

Ako zaista želiš da otvoriš svoj život, postani optimista.
Ako zaista želiš da otvoriš svoj život, postani optimista.

 

 

Leave a Comment