Viana Stibal - Da li postoji Božiji gen?

Potraga za Božanskom konekcijom.

Kako nas Univerzum obogaćuje.

 

Veruje se da mnogi od nas u sebi nose božiji gen, ili genetske predispozicije za verovanje u Boga. Ovo nas ne iznenađuje, jer ovakva predispozicija sa sobom nosi I pogodnosti boljeg opstanka. U teškim vremenima, šta bi nam bilo korisnije nego vera I komunikacija sa Kreatorom? U ovoj komunikaciji mi se konektujemo sa Božanksom esencijom koja je u svima nama, I donosimo je u fizički svet, obogaćujući naše živote.

Kroz istoriju, čovečanstvo je oduvek u potrazi za Bogom. Naša percepcija Boga se konstantno menja I u zavisnosti od mnogih uticaja – odgoja, spoljnih uticaja društva, religije I u skorije vreme – moderne nauke. Koncepti nauke nisu obavzeno protiv Boga, I nisu dizajnirani kao takvi. Oni nisu pobuna protiv Boga I religije. Nauka je jednostavna: ona je obzervacija našeg univerzuma kroz objašnjive činjenice. Koncept Boga bi se mogao posmatrati kao nauka sam za sebe – posmatranje univerzuma koji je duhovno I ne uvek zavisan od fizičkih uzroka, već nevidljivom esencijom misli I vere.

Ima onih koji govore da je vera u Boga pokušaj da se objasni smrt I nada za drugi život. Izgleda da postoji uverenje koje prevladava, a to je da kada jednom umremo postajemo ništavilo. Jedan od najvećih strahova koje vidim u ljudima jeste strah od ničega. Verujem da ovo verovanje potiče iz površnog I materijalnog posmatranja univerzuma. Mislim da je to praznina bilo koje mašte ili samoljubavi. Moje gledište je da mi ne postajemo ništavilo. Možda se pitate: Pa dobro, a gde onda odlazimo nakon smrti? Verujem da jednom kada napustimo fizički svet, mnogi od nas se premeste u višlji red evolucije. U tom višljem redu, naše sposobnosti se mogu definisati kao nadprirodne, od strane onih koji još uvek žive u *Trećem Realmu.

Ja verujem, da kada studente otpratimo do Sedmog Realma, mi ih vodimo unutar njihovog sopstvenog mozga do kurira – neurona. Oni se kreću u svakoj atomskoj energiji koja se nalazi u svakom atomu. Radeći ovo, njihov um je stimulisan svesnošću, svesnošću da su konektovani sa svakim molekulom, svakim atomom I energijom koja je povezana sa subatomskim česticama. Ovo je prvi korak ka uspinjanju.

Da li postoji božiji gen?
Da li postoji božiji gen?

Upravo će nas ova unutrašnja svesnost dovesti ka shvatanju da više nemamo potrebu za neverovatnim takmičenjem ovog sveta, I bitka dualnosti će biti završena. Masivna moć univerzuma je u nama, čeka da je pronađemo kroz fokusiranu misao. Jednom kada ovu moć prepoznamo unutar nas, ona će poteći kroz nas, napolje, kroz mikrokosmos naše svakodnevnice, šireći se kroz realme postojanja do beskrajnog mikrokosmosa Sedmog Realma Postojanja do Kreatora Svega Što Jeste, kako bi postala ko-kreacija.

U prošlosti, verujem da smo učili kroz iskustvo jednog po jednog realma postojanja, I da smo učili njegovu poruku. Verujem da je poruka Petog Realma bezuslovna ljubav. Verujem da je poruka Šestog Realma apsolutna istina, I možda saosećanje. Verujem da je sada trenutak za nas da postanemo ko-kreatori sopstvenog života, namerno, budni I svesni.

*U ezoteričnoj kosmologiji, Realm (van našeg fizičkog) jeste nastao kao suptilno stanje svesti koja prelazi granice poznatog fizičkog univerzuma. U Teta izlečenju postoji Sedam Realma Postojanja u kojima Sve Što Jeste postoji u svom beskrajnom izrazu Kreacije. Mi funkcionišemo fizički, emocionalno i duhovno kao deo koji je povezan sa svim Realmima. Svaki Realm funkcioniše u našem telu u potpunoj harmoniji kako bi stvorio život u bilo kom trenutku. Svaki Realm funkcioniše unutar ovog Trećeg Realma, gde mi, kao ljudska bića postojimo.  

 

Leave a Comment