Leci - Strah od Greške

Posmatrajte decu i učite na njihovom primeru!

Niko ne pravi više grešaka od njih, i niko brže ne uči!

Leci

Posmatrajte decu, od njih puno mežete naučiti!
Posmatrajte decu, od njih puno mežete naučiti!

 

Leave a Comment