Leci - Ljubav si ti

Ljubav je tišina.

Ljubav je osećanje mira u našem biću.

Naše biće je sama ljubav.

Ljubav je razumevanje i prihvatanje svega što je različito, jer što je slično i isto lako je razumeti i prihvatiti.

Ljubav je osluškivanje glasa u nama.

Ljubav je radost i vedrina.

Ljubav je igra i ples svetlosti.

ljubav je stvoritelj i stvoreno.

Ljubav je u svemu, pa čak i u praznini.

Ljubav je u svakom predmetu, koje mnogi nazivaju kao neživo ali je i te kako živo.

Sve je živo i sve je ljubav.

ljubav je sam život i ljubav je puna života.

Nema kraja ni početka u ljubavi, samo je mi nekada u svojoj buci ne vidimo ali ono što ne vidimo ne znači da ne postoji.

Ljubav ima večni život.

Ljubav si ti.

Leave a Comment