Abraham-Hiks – vi ste magnet

Primetićete da oni koji najviše pričaju o prosperitetu su upravo oni koji ga i poseduju. Oni koji najviše pričaju o zdravlju, su oni koji imaju zdravlje. Oni koji najviše pričaju o bolesti, jesu oni koji su bolesni. Oni koji najviše pričaju o siromaštvu, jesu siromašni. To je zakon. Ne može biti drugačije…Način na koji se osećate jeste vaša tačka atrakcije, i zato je Zakon Privlačnosti najlakše razumeti kada sebe vidite kao jedan magnet koji dobija sve više i više onoga kako se oseća. Kada se osećate usamljeni, vi privlačite još više usamljenosti. Kada se osećate siromašni, vi privlačite još više siromaštva. Kada se osećate bolesno, vi privlačite još više bolesti. Kada se osećate nesrećni, vi privlačite još više nesreće. Kada se osećate zdravi,vitalni i živi i prosperitetni – vi privlačite još više svih tih stavri.

Leave a Comment