Abraham-Hiks – osećaj neprijatnosti

Dokle god osećate neprijatnost unutar bilo čega, vi sebe držite u vibraciji gde sve one stvari koje ste zacrtali da želite, i sve stvari koje ste rekli Univerzumu da vam dostavi, ne mogu poteći ka vama.

Leave a Comment