Abraham-Hiks – vaš sistem za navođenje

Univerzum ne razlikuje vibraciju koju nudite zato što nešto zamišljate, i vibraciju koju nudite zato što nešto posmatrate. U oba slučaja Univerzum reaguje. Tu na snagu stupaju emocije, jer su upravo emocije pokazivači ili vaše reakcije na vašu vibraciju. Vaša emocija ne kreira. Ona je vaš indikator onog što već kreirate. Dok mislite, vi vibrirate. A vaša vibraciona ponuda jednaka je vašoj tački privlačenja. Dakle, ova dva se uvek poklapaju. Ono što mislite i ono što vam se vraća je uvek vibraciono jednako. Emocija (vaš Sistem za Navođenje) vam govori šta dolazi.

Leave a Comment