Abraham-Hiks – alajment

Sve što radite jeste zbog radosti koju imate od toga. A kada nešto ne ispratite do kraja, to znači da je prestalo da proizvodi radost koju ste se nadali da primite. Naravno, uvek je bolje ako ste nešto očekivali da ste ostali u alajmentu sa tim. Ako ste u alajmentu sa tim što želite, onda osećate radost kada razmišljate o tome i pre nego što ste počeli to da radite, i osećate radost dok započinjete, i ispunjeni to obavljate, i osećate ispunjnje dok to radite, i osećate zadovoljstvo dok završavate, a svo vreme ste u alajmentu sa tim.

Leave a Comment