Abraham-HIks – priča koju pričate sebi

Ako dopustite sebi da razmatrate svoju dominantnu misao, i da poboljšate sadržaj priče koju pričate sebi svaki dan svog života, apsolutno vam obećavamo da će vaš život postati ta, zauvek-dopunjujuća priča. Jer po moćnom Zakonu Privlačnosti – esencija onog što je slično se međusobno privlači – to jednostavno mora biti!

 

Leave a Comment