Abraham-Hiks – najbolje što možete učiniti

Najbolje što možete učiniti je da budete uspešni u potpunosti, i da budete voljni da svakom ko pita objasnite kako ste uspeli, i šta je to što ste otkrili – a onda, samo se opustite i verujte da je zaista sve u redu.

 

Leave a Comment