Ako postoji nešto što morate da učinite, oduprite se iskušenju da to uradite i pored silovitog pritiska. Zapitajte sebe: Koja je najgora stvar koja se može destiti ako ne uradim sad ovo? I ako se možete izvući sa tim da ništa od toga ne učinite, nemojte ništa činiti. A onda zamislite kako biste se osećali da ste ipak uradili tu stvar. Provedite par dana, ako možete, 15 min. tamo, 5 minuta vamo, 2 minuta tamo, malo po malo, zamišljajući tu stvar završenom, onako kako biste vi želeli da jeste! I onda, sledeći put kada odlučite da ćete preduzeti neku akciju u vezi te stvari, ta akcija će biit mnogo, mnogo lakša.

Leave a Comment