Dete razmišlja i prima vibracionu misao od vas još od prvog dana kada zakorači u vašu okolinu. To je razlog zbog čega su uverenja lako prenosiva sa roditelja na dete, sa roditelja na dete, sa roditelja na dete… Dete vibraciono prima vaše strahove, vaša uverenja, čak i da ne kažete jednu jedinu reč… Ako želite da činite ono što je od najveće koristi za vaše dete, posvećujte svoju misao samo onome što želite, i vaše dete će primiti samo takve, željene misli.

Leave a Comment