Kada vam kažemo: Pomirite se sa tim gde ste trenutno, mi ustvari želimo da se pomirite sa tim gde su svi ostali; mi želimo da se pomirite sa svetskim događajima; mi želimo da se pomirite sa tim gde se nalazi vaš prijatelj u smislu svoje veze i onog gde bi on želeo da bude. Mi želimo da ste u miru sa onim gde se bilo ko nalazi.

1 Comment

  1. član 257

    Mir, mir, niko nije kriv…:)

Leave a Comment