Odnosi koje ne želim, pojašnjavaju mi odnose kakve želim… Svaki put kada znaš šta je ono što ne želiš, uvek još jasnije znaš šta je ono što želiš, i onda, u momentu patnje svesnosti neželjene situacije druge osobe, usmerite svoju apsolutnu pažnju na ideju poboljšanja koja je proizašla iz vaše interakcije/posmatranja. I kako budete učili da tako činite, ne samo da ćete pomagati drugima, već ćete videti kako vaši odnosi sa drugima u mnogome pomažu vaše sopstveno postajanje.

1 Comment

  1. član 257

    Volim Vinu i Abraham

Leave a Comment