Ako želite da postanete komponenta koja sarađuje, u sopstvenom Vorteksu, kao i komponenta za sve one predivne stvari koje ste do sada skupljali u svom vibracionom skladištu, vi morate biti vibracioni par vašem Vorteksu. Drugim rečima, i vi takođe morate imati visoku frekvenciju; i vi takođe morate biti bez otpora. Svakodnevno, dok otpuštate misli otpora – kroz moć naše vođene meditacije – vaša Vibraciona frekvencija će se podići, a novi vibracioni obrasci razmišljanja će se razviti , sve dok u kratkom periodu vremena vaša prirodna potreba ne postane da budete unutar svog Vorteksa. A onda ćete živeti život baš onako kako ste i nameravali da ga živite, pristupajući Energiji koja stvara svetove i upravljajući njome ka svojoj ličnoj realnosti.

Leave a Comment