Slično privlači slično… Sve što pojmite ovde u vašoj fizičkoj sredini jeste vibracija, a život koji živite jeste vaša vibraciona interpretacija.

Moćni Zakon Privlačnosti je u korenu svega što iskusite, a stabilno, nikada-menjajuće, uvek-tačno načelo ovog Zakona je: slično privlači slično.

Kada nečemu poklonite svoje misli, vi započinjete proces privlačenja esencije toga o čemu razmišljate u sopstveno životno iskustvo. Jednom kada ste aktivirali Misaonu Vibraciju unutar sebe time što ste toj stvari davali svoj fokus, desi se napredak ekspanzije.

Leave a Comment