Postoji bitka među ljudima, već duže vreme, a to je bitka da sliku o Bogu postave na pravo mesto, mesto koje njih zadovoljava. A debata: Da li je u pitanju kreacija? Da li je u pitanju evolucija? Da li je Bog stvorio, ili je nauka stvorila…? A mi na to kažemo: zašto uopšte mora biti jedno ili drugo? Zašto ne bi sve što je upakovano u nauku i vibraciju moglo biti istinska esencija onoga što nazivate Bog? To je jedno te isto.

Leave a Comment