Svest ne treba fizički oblik. Međutim, fizičkoj formi potrebna je Svest. A Svest uživa u fizičkoj formi, zato što je fizička forma vodeće pročelje misli. Dakle, Svest se širi kroz fizičku formu. Nije jedno bitnije od drugoga.

Leave a Comment