Što se tiče naše dece, ili bilo koje dece sa kojom dolazimo u kontakt, naša jedna, jedina, dominantna namera bila bi da im damo svesno razumevanje kako su moćna i bitna, i vredna i savršena. Svaka reč koja bi izašla iz naših usta bila bi reč koja je ponuđena sa željom da pomogne detetu da shvati kako je moćno. To bi bila reč koja bi ih snažila. Mi bismo postavili atmosferu pozitivne vibracije i objasnili bismo im da shvate, da će se sve i odvijati u tom smeru, ako to konstantno održavaju.

Leave a Comment