Moja mašta priziva sve kooperativne odnose… Vi imate moć da u drugima probudite odnos kakav želite. Ali ne možete doći do nove i poboljšane situacije tako što ćete svoju pažnju usmeravati na trenutnu situaciju. Univerzum, kao i svi Nefizički i fizički učesnici u njemu, reaguju na vibraciju koju vi nudite; i tu nema razlike u vibraciji koju nudite dok posmatrate, i vibracije koju nudite dok maštate… Kada biste jednostavno samo zamislili život onakav kakv bi voleli da imate, sve kooperativne sile bile bi prizvane. A još važnije od toga, svi činjenici koji su prizvani, hteli bi da sarađuju. To je Zakon. Iskustva koja imate sa drugima, takva su zbog onoga što u njima pobuđujete.

Leave a Comment