Abraham-Hiks

Ako odlučite da vam je neko neprijatelj, i trudite se svim silama da mu pružite otpor, vi nimalo ne utičete na tu osobu, ali se zato diskonektujete od svog Toka. Ako vas neko prevari, taj neko ne može da umanji vaše iskustvo. Oni samo umanjuju svoje iskustvo. Vi ne možete biti umanjeni zbog toga što vas je neko prevario, osim ako se u potpunosti ne uznemirite, jer vas je neko prevario, istovremeno pružate otpor, i to koristite kao izgovor sa sopstveno diskonektovanje od Toka.

Leave a Comment