Izađite na sunce – napolje, gde sve JESTE – sa vibracijom koja je toliko dominantna da oni koji vas nerviraju; oni koji se ne slažu sa vama; oni koji vaš život čine neprijatnim ne dolaze u vaše iskustvo, jer je vaša vibracija – kroz vašu praksu – postala tako jasna, tako pročišćena, tako usavršena, tako u koraku sa onim što vi želite, da svet koji se oko vas okreće jednostavno za vas jeste takav. To je ono što ste planirali.

 

 

Leave a Comment