Shvatam

Ja sam okean misli, koje su me oblikovale u osobu. Menjam misli i osoba se menja. Koja zanimljiva igra! Konstantno nešto privlači moju pažnju i fokus, i tako polako ulazi u moj život. Postaje deo mojih misli. Ako one traju u meni intenzivno i snažno neko vreme, to postaje moje uverenje, verovanje i osobina karaktera ličnosti koju sam kreirala i izgradila. Recite, zar nije to čudo? Zar nije to najveće čudo, i direktno učestvovanje u izgranji sopstvenog života, a samim tim i slike celog ovog sveta, kakva je danas. Nema mesta za osudu i kritikovanje drugih, već sostvenu promenu. Kako se menja ličnost, tako se menja i globalni svet.

Leave a Comment