Osluškujte i Pratite

Osluškujte i pratite signale svoga tela. Ono vam uvek nešto govori. Da li ste gladni i žedni? Šta sada želite da jedete? Koju hranu? Da li imate potrebu da se krećete? Da li vam se šeta, ili imate želju za nekim laganim i prijatnim vežbama? Da li pratite signale svoga tela? Da li vas nešto boli? Da li osećate tromost? da li imate višak kilograma? Da li imate potrebu za fizičkim radom? Vaši odgovori na ova pitanja, i možda još neka druga koja možete sebi postaviti su poruke koje vam šalje vaše telo, vaše svemirsko odelo u ovom životu. Poslušajte ga, jer ono vam je veran prijatelj.

Leave a Comment