Abraham afirmacija 226

Abrahamova knjiga ‘Ostvarite svoje želje’ me je inspirisala da napravim seriju novih kratkih videa u kojima ću ‘slučajno’ otvoriti neku od afirmacija i reći malo više o njoj. Nadam se da će vam ovi videi biti inspirativni i laki.
Afirmacija 226
‘Većina ljudi u znak odgovora na ono što promatra ponudi većinu svojih vibracionih ponuda, ali pri tome nema kreativne kontrole. Kreativna kontrola postoji samo onda kada namerno ponudite neku misao – i kada sebi nešto dočaravate, tada imate potpunu kontrolu.‘ – Abraham Hiks

Leave a Comment