Vejn Dajer - Tražite svetlost

Baš kao što sveća zrači svoju svetlost u mraku prostorije, ljudi koji žive unutar svog Duha daju višu energiju koja može doneti svetlost našim srcima I umovima. Drugim rečima, mi se možemo inspirisati samo time što smo u njihovom prisustvu. Kako da nađemo ljude koji žive svoje živote unutar svog Duha? Jedno merilo koje je za mene funkcionisalo jeste ‘Indeks Radosti’. Kada sretnemo druge ljude za koje mislimo da žive u Duhu, možemo se zapitati sledeća pitanja: Da li nam se čini da im srce poskakuje od radosnog uzbuđenja, I šalje iz sebe signale da oni vole svet I svakoga u njemu? Da li se raduju poslu koji rade? Da li svet vide kao prijateljski nastrojeno mesto? Da li su u miru sa sobom? Da li vam se čine da su prijatni ili kritični prema drugima? Da li nastoje da budu raspoloženi? Da li vole da se igraju? Da li su voljni da budu učenici, kao I učitelji? Da li vole prirodu? Da li su u čudu od lepote sveta? Da li im se lako može prići? Da li osećaju veliko zadovoljstvo da služe drugima? Da li prihvataju sve ljude kao jednake? Da li su otvoreni za nove ideje? Odgovori na ova pitanja će nam pomoći da utvrdimo da li je druga osoba potencijalno inspirativni uticaj na naš život. Možemo to prepoznati po tome kako se osećamo u njihovom prisustvu. Mi prepoznajemo njihovu višu duhovnu energiju, koja žudi da bude aktivna u našem životu. Za mene, ona je poput toplog, prijatnog vodopada koji teče duboko u meni. Ja znam da zračim višom energijom koja me čini da se osećam fantastično!

photo by: syntetyc
photo by: syntetyc

1 Comment

  1. Tanjusa

    I samo traženje svijetlosti, već nas okreće i usmjerava ka tim ljudima. U isto vrijeme, možemo li ova ista pitanja postavljati sebi i usklađivati se prema njima?

Leave a Comment