Paulo Koeljo - Za 10 sekundno čitanje: Sudbina

Odlučivanje o sudbini drugih

Malba Tahan priča priču o čoveku koji je sreo anđela u pustinji i dao mu vode.
“Ja sam anđeo smrti i došao sam po tebe,” – rekao je anđeo. “Ali pošto si bio tako dobar, pozajmiću ti Knjigu Sudbine za pet minuta, promeni šta god hoćeš.”

Anđeo je dao knjigu čoveku. Dok je okretao stranice, čovek je počeo da čita o životu svojih komšija. I postao je nezadovoljan,
“Ovi ljudi ne zaslužuju tako lepe stvari,” – rekao je. S olovkom u ruci, počeo je da pogoršava živote svih drugih.

Konačno stigao je do stranice svoje sudbine. Video je svoj tragični kraj, ali dok se pripremao da ga promeni, knjiga je nestala. Pet minuta je već prošlo.
I upravo tada anđeo je uzeo čovekovu dušu.

odlučivanje o sudbini
odlučivanje o sudbini

Leave a Comment