Stiv Čendler - Reci Istinitu Laž

Nedavno je moja dvanaestogodišnja ćerka učestvovala u čitanju poezije, gde su svi u razredu imali zadatak da napišu takozvanu pesmu laži, o tome kako su divni. Trebali su da izmisle neistine koje bi govorile kako su oni neverovatno predivni. Shvatio sam, da su deca radila ono što i Arnold kako bi kristalisao sliku svoje budućnosti: tako što su lagali sebe, stvarali su sliku onoga što su želeli da postanu.

Tako da, ako ti je teško da zamisliš potencijal koji imaš u sebi, možda ćeš želeti da počneš, tako što ćeš ga ispoljavati u obliku fantazije, baš kao i deca, koja su napisala pesme. Smisli neke priče, koje bi želela da budeš. Bez slike o svojem višljem ja, ne možeš doći do svog višljeg ja.

 

 

reci istinitu laž
reci istinitu laž

Leave a Comment