Luiz L. Hej - Otpuštanje

Evo jedne pesme koju sam napisala pre nekoliko godina, koju I dan danas primenjujem u svom životu. Želim da u njenim rečima nađete mir:

‘Otpustiti’ ne znači da mi nije stalo,

to znači da ne mogu to učiniti umesto tebe.

‘Otpustiti’ ne znači da isključujem sebe iz događanja,

već znači da sam shvatila da ne mogu kontrolisati druge.

‘Otpustiti’ ne znači da sam nesposobna,

već da učim od prirodnih posledica.

‘Otpustiti’ znači priznati nemoć,

što znači da rezultat nije u mojim rukama.

‘Otpustiti’ ne znači da pokušavam da okrivim, niti promenim drugog,

već da želim da od sebe napravim najveći mogući rezultat.

‘Otpustiti’ ne znači brinuti, već starati se o nečemu.

‘Otpustiti’ ne znači popravljati nešto, već biti puna podrške.

otpuštanje
otpuštanje

‘Otpustiti’ ne znači suditi,

već dozvoliti drugom da bude ljudsko biće.

‘Otpustiti’ ne znači biti u sred dešavanja I uređivati sve potencijalne situacije,

već dopustiti drugima da utiču na sopstvene sudbine.

‘Otpustiti’ ne znači ponašati se zaštitnički,

već dozvoliti drugom da se suoči sa realnošću.

‘Otpustiti’ ne znači odbiti, već prihvatiti.

‘Otpustiti’ ne znači kukati, zakerati, I negodovati,

već tražiti sopstvene mane I korigovati ih.

‘Otpustiti’ ne znači podesiti sve shodno svojim željama,

već prihvatiti svaki dan onakav kakav dođe I blagosiljati sebe u njemu.

‘Otpustiti’ ne znači žaliti za prošlošću, već rasti I živeti za budućnost.

‘Otpustiti’ znači bojati se manje, I voleti više.

1 Comment

  1. elena

    Predivno receno<3

Leave a Comment