David R. Hokins - Ne stižete nigde?

12 životnih lekcija za razmišljanje.

Vaš duhovni put ka višoj istini.

 

Vaš prilaz duhovnom napretku ne treba da u ima u cilju da vi ‘stignete negde’, jer ne postoji mesto gde treba da stignete. Umesto toga, vođeni ste da premostite vaš ego i raspršite sve iluzije kako bi Istina bila razotkrivena.

Sunce uvek sija; treba samo da oterate oblake.

Na vašem duhovnom putu ka višljoj istini, postoji 12 lekcija na kojima možete da poradite. U čitanju, ponovnom čitanju, i razmišljanju o značenju tih reči, čovekovo razumevanje zri.

1. Zaista nije neophodno potisnuti ego, potrebno je samo prestati identifikovati se sa njim.

2. Veliko je olakšanje pustiti um da bude tih, i samo ‘biti’ sa okolinom.

3. Realnost postaje očigledna kada se prepreke percepcija i mentalne aktivnosti otklone, uključujući i sve obrasce verovanja.

4. Unutrašnja istina se sama otkrije onda kada su sve ostale opcije odbijene od onog koji se predaje Bogu.

5. Kada čovek shvati da je sam univerzum – kompletan i jedno sa svim-što-jeste, zauvek i beskrajno – dalja patnja je nemoguća.

6. Ljubav prema Bogu je apsolutna i bezuslovna. Nebo nije ‘za’ neke ljude, a za druge ‘ne’, niti sunce sija samo za nekolicinu odabranih. Bog je kompletan i za sve.

 

ne stižete nigde?
ne stižete nigde?

 

7. Naše ‘ja’ je kao unutrašnja baka koja pazi unuče, da ne bi zaboravilo svoj kišni kaput ili račun za struju.

8. Nije moguće stići do Istine i ignorisati posledice, jer je sama Istina proizvod posledica.

9. Čuti za prosvetljenje, je već retki dar od svih darova. Svako ko je ikad čuo za prosvetljenje nikada se više neće zadovoljiti ni sa čim drugim.

10. Prosvetljenje je ultimativna estetska svesnost, jer dopušta da sija lepota stvaranja, svojom zapanjujućom bistrinom.

11. Generalni cilj društva je da uspe u svetu, dok je cilj prosvetljenja iznad toga.

12. Na kraju će se saznati, da je žrtva otpuštanja uma u stvari najveći poklon koji neko može primiti.

Leave a Comment