Abraham-Hiks - Najveći dar

Moć radosti!

Pozitivna osećanja nas konektuju sa Izvorom.

 

Najveći dar koji nekom možete dati je vaša sopstvena sreća, jer kada ste u stanju radosti, sreće, vrednovanja nečeg, vi ste u potpunosti konektovani sa Tokom čiste, pozitivne Energije Izvora koja je ono što-vi-zaista-jeste. A kada ste u tom stanju konekcije, bilo šta i bilo ko, ko je u tom trenutku vaš predmet pažnje ima koristi od toga.

Nikom ne treba da vi radite ili budete nešto kako bi oni bili ispunjeni – jer svi oni već imaju pristup Toku Dobrobiti, baš kao i vi. Često drugi ljudi (koji ne shvataju da imaju pristupa tom Toku) pate u svojoj nesposobnosti da zadrže sebe u stanju dobrog raspoloženja, i od vas traže da se ponašate na određeni način, misleći da će se onda bolje osećati. Međutim, oni ne samo što vas drže na mestu nezadovoljstva dok pokušavaju da vas učine odgovornima za njihovu radost, već i sebe drže na mestu potpune vezanosti. Jer oni ne mogu da kontrolišu kako se bilo ko drugi ponaša, a ako je ta kontrola neophodna za njihovu sreću, onda su u pravoj nevolji.

Vaša sreća ne zavisi od toga šta drugi rade, već od vašeg vibracionog balansa. A sreća drugih takođe ne zavisi od vas, već od njihovog vibracionog balansa; jer ono kako se bilo ko oseća, u bilo kom momentu, jeste jedino rezultat njihovog miksa Energija. Način na koji se osećate je jednostavno, jasno i uvek samo indikator vibracionog balansa između vaših želja i vibracije koju nudite, koju ste, sa vaše tačke gledišta lansirali od sebe.

photo: beyond by jenovah art
photo: beyond by jenovah art

Ne postoji ništa važnije u celom Univerzumu nego da svi shvate kako se vibracija koju nude poklapa sa njihovim željama, a ono kako se osećate je vaš indikator koji vam govori da li dopuštate vašu konekciju sa Izvorom ili ne. Svaki osećaj koji vam prija; svaka pozitivna kreacija; svo vaše izobilje; jasnoća, zdravlje, vitalnost – i Dobrobit – kao i sve one stvari koje smatrate da su dobre, zavise od toga kako se osećate u ovom trenutku, i od toga koliko se vaša vibracija poklapa sa onim što-vi-zaista-jeste i što zaista hoćete.

Vaše emocije ukazuju stepen vašeg poravnanja sa Izvorom. Iako nikada ne možete postići toliko veliko ne-poklapanje sa Izvorom da bi se od njega diskonektovali, misli kojima izaberete da posvetite vašu pažnju, zaista utiču u velikoj meri na vaše poravnanje sa Ne-Fizičkom-Energijom što je ono što-vi-zaista-jeste. I zato, uz pomoć prakse i nakon nekog vremena, saznaćete u svakom trenutku vaš stepen poravnanja sa onim-što-zaista-jeste, jer kad ste u punom dopuštanju Energije vašeg Izvora, vi ste uspešni, i isto tako niste uspešni shodno stepenu vašeg nedopuštanja Energije vašeg Izvora.

Vi ste moćna bića; vi ste potpuno slobodni da stvarate, a kada to znate i fokusirani ste na stvari koje su u vibracionoj harmoniji sa tim, vi osećate apsolutnu radost. A Kad mislite misli koje su u potpunoj suprotnosti od te istine, vi osećate suprotne emocije nemoći i vezanosti. I sve emocije spadnu u taj opseg, od radosti do nemoći.

Kada pomislite misao koja se poklapa sa onim što-vi-zaista-jeste, vi osećate harmoniju kako struji vašim telom: radost, ljubav i sloboda su primeri tog poravnanja. A kada mislite misli koje se ne poklapaju sa vašim istinskim ja, vi osećate disharmoniju u vašem telu. Depresija, strah i osećanje vezanosti su primeri tog ne-poravnanja. Isto kao što sklulptori vaju glinu u svoju kreaciju koju su smislili, vi stvarate tako što vajete Energiju. Vi je vajete kroz vašu moć fokusa – tako što razmišljate o stvarima, sećate se nekih događaja, i zamišljate stvari. Vi fokusirate Energiju i dok govorite, kada pišete, kada slušate, kada ste u tišini, kada se sećate, i kada zamišljate – vi je fokusirate kroz projekciju misli. Kao skulptori, koji nakon nekog vremena i uz pomoć vežbe nauče da vaju glinu u željene, najpreciznije detalje moguće, i vi možete naučiti da vajete i oblikujete Energiju koja stvara svetove uz pomoć fokusa sopstvenog uma. I kao skluptori koji sa svojim rukama osećaju svoj put dok stvaraju svoju viziju – vi ćete koristiti svoje emocije da osetite svoj put do Dobrobiti.

Leave a Comment