Dalaj Lama, Njegova Svetost - Kreirajte samilost

Ono što žele sva živa bića.

Uvidite konekciju među nama.

 

U cilju da stvorite snažni osećaj naklonosti I bliskosti sa svim drugim svesnim bićima, prvo morate stvoriti snažan osećaj smirenosti prema svim svesnim bićima. Na osnovu ovog osećanja, možete dalje stvoriti osećaj naklonosti ka ostatku svesnih bića I gledati na njih kao na svoju majku. Onda ćete biti u stanju da se osvrnete na njihovu dobrotu, koja je ista kao I dobrota vaše trenutne porodice koja vas trenutno održava. Kada druga bića gledate kao svoje rođake I setite se njihove dobrote, bićete u stanju da stvorite stav blagoslova prema njima, uvodeći ih u svoje srce.

Još jedan metod za stvaranje altruističnog stava jeste da zamenite sebe sa drugima. Ovo je moguće zbog toga što su sva druga svesna bića ista kao I vi u tome da žele sreću, a ne žele patnju. Takođe su isti kao I vi, u tome što imaju kapacitet I priliku da se otarase patnje I postignu sreću. Kao I vi, sva svesna bića imaju pravo da eliminišu patnju I dosegnu maksimalnu sreću. Iako ste I vi isti u svim ovim perspektivama, sva ostala svesna bića su bezbrojna. A ipak, nije da niste u srodstvu sa njima, jer u svetskim terminima vi u mnogome zavisite od njih.

Sada, kada ste videli da imate tu blisku konekciju sa svim svesnim bićima, besmisleno je da zapostavite njihovu dobrobit kako biste jurili interese samo jednog bića – Vas. Sa jedne strane, dobro je zapostaviti interese jednog u korist dobrobiti svih ostalih, koji su većina svesnih bića. Sva zadovoljstva I lakoće u kojima uživamo u ovom životu, kao što su bogatstvo, stvari koje posedujemo, slava, I prijateljstvo, su postignuta u zavisnosti od drugih bića. Ne možemo se setiti ničega u čemu bismo uživali a da je samo naš trud, bez njihove pomoći. Pogotovo u ovom modernom dobu, sve u čemu uživamo – hrana, odeća, I sve drugo – je proizvedeno od strane raznih kompanija gde rade mnogi drugi ljudi. Skoro ništa nije uzgajano I proizvedeno samo iz vašeg malog dvorišta ili bašte.

Mi jedemo kandirano voće koje su proizvele ruke drugih ljudskih bića. Kada putujemo avionom, mi zavisimo od rada I usluga koje nam omogućavaju mnogi ljudi koji učestvuju u letenju aviona. U našem modernom društvu mi ne možemo da zamislimo da preživimo bez da zavisimo od drugih ljudskih bića. Isto tako, bez drugih ljudskih bića vi ne biste imali slavu niti reputaciju. Iako ste vi sami postigli određene kvalitete koji su osnova vaše slave I reputacije, ako drugi ljudi ne znaju za njih, onda ni ne možete postati slavni.

 

photo by: r3novatio
photo by: r3novatio

 

Ako pažljivo porazmislite, čak I vaš neprijatelj, na kog obično gledate kao na svog protivnika I nekog koga apsolutno ne volite, daje vam šansu da kreirate mnoge kvalitete kao na primer: strpljenje, hrabrost I snaga. Ako ste u stanju da uvidite kako ove vrste osobina možete dobiti od svog neprijatelja, takođe ćete moći da stvorite osećanja dobrote prema njemu.

Ako ste u stanju da stvorite takav pozitivni stav prema svom neprijatelju, koji je obično predmet nečeg lošeg, nećete imati nikakvih problema da stvorite osećanje brižnosti I obzira prema neutralnim bićima ili, naravno, prema svojim prijateljima. U cilju da stvortie takav mentalni stav, nije potrebno da priznate sva svesna bića individualno. Možete na primer, potvrditi da svo drveće ima određene zajedničke karakteristike samo na osnovu jednog drveta, a da niste pregledali svako drvo koje postoji. Isto tako, možete zaključiti da su sva živa bića ista u tome da žele sreću, I ne žele patnju tako što ćete ispitati sopstvenu situaciju. Radeći tako, sa lakoćom ćete stvoriti samilost, što je žudnja razmišljanja kako bi bilo lepo kada bi sva svesna bića mogla eliminisati patnju. Kada biste mogli stvoriti jasno razumevanje patnje svesnih bića, takođe biste bili u stanju da stvorite I ljubav, a to je da razmišljate kako bi bilo lepo kada bi sva svesna bića upoznala sreću.

Na osnovu ove dve žudnje – ljubavi I samilosti – stvorićete specijalni stav preuzimanja odgovornosti za oslobađanje od sopstvenih patnji, a to će inspirisati um koji želi da dosegne najvišlje prosvetljenje zarad svih svesnih bića. Ova altruistična žudnja za prosvetljenjem zarad dobrobiti svih svesnih bića zove se um prosvetljenja.

Leave a Comment