Stiv Čendler - Izmisli Sebe

Jedan od načina da počneš da kreiraš ciljeve i planove akcije, je da ih izmisliš, kao kad si bila dete. Misli o kreiranju u jednostavnijem svetlu. Misli na to, kao na nešto, što svi ljudi rade veoma lako.

Francuski fizičar Emil Kule je rekao : Uvek misli na ono što trebaš da uradiš, kao nešto što je lako, i takvo će i biti.

Uvek misli na ono što trebaš da uradiš, kao nešto što je lako, i takvo će i biti.
Uvek misli na ono što trebaš da uradiš, kao nešto što je lako, i takvo će i biti.

 

 

Leave a Comment