Stiv Čendler - Izgubi Lice

Ti možeš stvoriti novu sebe, koja ne mari mnogo, šta drugi ljudi misle. Možeš motivisati sebe, tako što ćeš ostaviti iza sebe bolnu samosvest srednje škole. Jedan glumac je rekao:

 

” Pokaži mi momka koji se boji da će ispasti glup, a ja ću ti pokazati momka, kojeg možeš prebiti kad god hoćeš! “

” Pokaži mi momka koji se boji da će ispasti glup, a ja ću ti pokazati momka, kojeg možeš prebiti kad god hoćeš! “

Leave a Comment