Greg Brejden - Fraktalno vreme posveta

„Drevne kulture su posmatrale vreme kao večni ples ciklusa – velike talase energije koji pulsiraju kroz celi univerzum, povezujući prošlost i budućnost njihovog putovanja. Moderna nauka se izgleda slaže s ovim. Jezikom fizičara, vreme se sjedinjuje sa prostorom kroz koji putuje i stvara prostor-vreme, talase u kvantnom okeanu koji čini univerzum mogućim.

„Sve više ima dokaza koji sugerišu da se talasi vremena, i istorija sadržana u njima, ponavalja u ciklusima unutar ciklusa. Kako svaki novi ciklus počne, on nosi iste uslove kao i prošli, ali sa većim intenzitetom. Ovo fraktalno vreme se pretvara u događaje univerzuma i života.

„Koristeći kod koji tek počinjemo da razumevamo, drevne Maje su mapirale vreme na seriji kalendara kojoj ništa slično nije viđeno u svetu od tada. S obzirom da su razumeli cikluse, oni su znali da su uslovi budućnosti takođe uklesani u zapisima o prošlosti. Ovo uključuje misteriozni završni datum trenutnog ciklusa svetskog doba: 21. Decembar 2012. Ključ za razumevanje 2012 i šta znači za nas danas je da znamo kako da čitamo mapu vremena.

„Ova knjiga je posvećena našem otkriću vremena kao jezika naše prošlosti, mape naše budućnosti, i sveta koji dolazi.“ – iz knjige “Fraktalno Vreme”, Posveta

Photo by: ethe
Photo by: ethe

2 Comments

  1. Mira Purhmajer

    Da se raspametiš…

Leave a Comment