Leci - Tišina, šta je to?

Kroz tišinu uma ulazimo u sadašnji trenutak. Prepusti se unutrašnjem dahu, trenutku, budi prisutan sada.

Sadašnji trenutak je sve što zaista imamo. Sadašnji trenutak je svestan fokus naše svesti.

U sadašnjem trenutku boravi tišina. U tišini boravi sve što tražimo. U tišini boravi naše istinsko biće, sam život.

Istinsko biće je svest,  prostornost u kojoj se odvija, cela ova kosmička igra koju zovemo moj život ili život oko mene. To je ugodno i opušteno spoznanje mira u kojem um gubi svoju kontrolu, a mi smo konačno kući, u sebi, u sopstvu i jedinstvu sa Božanskim.

Istinsko biće je svest bezoblična, koja kroz iskustvo oblika, tela je svesna sebe.

Probuđeno biće je svesno šta se u njemu dešava, i fokusirano je ka unutra. Što je svest više fokusirana ka unutra, vrlo polako i suptilno na mnogim nivoima, kojih i nismo svesni raskošno cveta i budi se sve više naše istinsko biće.

Tako se polako otkriva najveća tajna od svih tajni za ljudsko biće, a to je, ko smo mi zaista!

Sve je više ovakvih cvetova na našoj planeti, i ti si jedna ili jedan od njih, zato si i svedok ovih reči.

Leave a Comment