J. R. Ridindžer – Razlika uspeha i neuspeha

Jedina razlika između uspeha i neuspeha je ta što je uspešna osoba voljna da radi ono što neuspešna nije.

Leave a Comment